Torkningen


Torkning


Sol och värme mår nyskördad vitlök bäst av. Den gillar inte kyla, fukt och regn. För att garantera torkad vitlök, har vi en specialtillverkad mobil vitlökstork – en vagn med speciella korgar där vitlök läggs. Varm luft sprutas in under korgarna och pressas upp genom korgarna och mellan vitlökarna som därmed slipper utsättas för fukt och väta. Därefter hängs vitlöksflätorna upp inför slutkonsumtion.