SkördenSkörd


När blasten börjar gulna och falla i slutet av juni eller början av juli, är det dags för slutskörd. Vitlöken tas då försiktigt upp ur jorden, eftersom den lätt skadas eller går sönder vid omild behandling. Vitlöken läggs upp för torkning på åkern. Putsning vidtager. Har vi tur är vädret oss nådigt och avstår från regn men gläder oss med mycket sol och värme. Det mår den vitlök som skall torka bäst av. Å andra sidan är vi i behov av regn till våra övriga grödor…